Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Jan Amos Komenský    
Naše štúdium býva neľahké pre naše nadanie, neisté, kusé a neúplné, zúžené, neužitočné, neprimerané veciam samým pre časté odbočovanie, rozvláčne, neprimerané bohu.
O


Zdroj: J. A. Komenský : Pansophie prodemus
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk