Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Quaternio terminorum (lat.) je štvorica termínov, logický klam. Logická chyba spočívajúca v tom, že sa v sylogizme zjavuje štvrtý termín. Stáva sa to vtedy, keď sa použije nejaký dvojznačný termín.
O


Zdroj: wikipedia
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk