Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Demokritos z Abdér    
Obviňuj prírodu, ktorá zastrčila pravdu hlboko pod povrch.
O


Zdroj: 68 B 117 z Cicerona (Antologia)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk