Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Zabúdanie je zvyšovanie entrópie v našom mozgu.
O


Zdroj: Podcast Kvantum ideí : Entropia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk