Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aurelius Augustinus    
masturbácia je ťažším hriechom ako smilstvo, znásilnenie, incest a cudzoložstvo. Argumentoval pritom tým, že posledné menované aktivity môžu viesť k oplodneniu a tehotenstvu, zatiaľ čo masturbácia k oplodneniu viesť nemôže.
O


Zdroj: https://www.priestori.sk/masturbacia-storocia-trvajuca-trauma/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk