Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Ako dlhodobý pobyt vo väzení mení sexuálne správanie človeka
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk