Citáty filozofov

Zdroj: Traleg Kjabgon : Karma. Čo je to a prečo na nej záleží. Slovart 2016 s.71
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk