Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Moritz Schlick    
V staroveku bola filozofia totožná s vedou preto, že v tom čase boli všetky pojmy, ktoré sa používajú na opisovanie sveta mimoriadne vágne. Úlohu vedy podmieňoval fakt, že neboli jasné pojmy. Museli sa pozvoľne vyjasňovať, hlavné úsilie vedeckého skúmania sa muselo zameriavať na toto vyjasňovanie, t.j. muselo byť filozofické.
O


Zdroj: Moritz Schlick: Buducnost filozofie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk