Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
filozofia – jej vedeckosť je dosť sporná; vychádza z logiky, ale nemá metódy na overovanie svojich tvrdení
O


Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Veda
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk