Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Pracovnou filozofiou väčšiny vedcov je existencia objektívnej reality a to, že nehľadiac na rôzne sociálne tlaky - dominantným motívom v histórii vedy je približovanie sa objektívnej realite.
O


Zdroj: S. Weinberg- In -T. Munz-Cesta za skutočnosťou bez metafyziky s. 101
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk