Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Moritz Schlick    
Veda by sa mala vymedziť, ako hľadanie pravdy a filozofia ako hľadanie významu. (kedže už Sokrates sa primárne zameriaval na vyjasnenie toho, čo sa mienilo, keď sa položili nejaké otázky, alebo sa použili nejaké slová a zvyčajne nedospel k určitým konečným pravdám.)
O


Zdroj: Schlick - Buducnost filozofie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk