Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
V oblasti teoretickej fyziky už doslova pohŕdajú filozofiou, neberú ju už do úvahy a berú ju ako niečo archaické...
O


Zdroj: Podcast Filozofia v kocke 6 _ Filozofia a veda
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk