Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
V jednej oblasti - Kognitívne vedy - je potvrdená participácia vedy a filozofie, lebo to sú vedy, ktoré sa zaoberajú problematikou poznania, problematikou rozumu. Sú tam aj empiricky orientované vedy, lekárske vedy a aj filozofia.
O


Zdroj: Podcast Filozofia v kocke 6 _ Filozofia a veda
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk