Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

August Comte    
Filozofia nie je niečo odlišné od vedy; je to koordinovanie všetkých vied za účelom vylepšenia života ľudí.
O


Zdroj: A. Comte In Will Durran - Príbeh filozofie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk