Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Wilhelm Windelband    
Duchovné vedy hľadajú jedinečno v oblasti citov - jedinečné postavy, ktoré zasiahli celú spoločnosť. Používa sa pri tom idiografická metóda, ktorá skúma čo je na osobe jedinečné. Táto metóda je odlišná od vedeckej metódy zovšeobecňovania, hľadá totiž iný druh všeobecna.
O


Zdroj: asi v diele "Novoveká filozofia"
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk