Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Dreams are successions of images, ideas, emotions, and sensations that occur involuntarily in the mind during certain stages of sleep.
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk