Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Štyri kľúčové charakteristiky muža:
1. schopnosť chrániť
2. schopnosť zabezpečovať
3. schopnosť tvoriť
4. schopnosť viesť
O


Zdroj: 02. Podcast Mužom.sk: Chrániť, zabezpečovať, tvoriť, viesť
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk