Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Stoici kultivovali mužské cnosti - chladný rozum, otužilosť, odvahu, ide o to kontrolovať vlastné emócie... všetko ostatné je zoženštelosť.
O


Zdroj: youtube - sternstunde philosophie -Immer mit der Ruhe – Was von Stoikern heute zu lernen ist
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk