Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Žena žije pre súčastnosť, muž pre budúcnosť.
O


Zdroj: Peto K. - video na facebooku Žena a Muž dnes. Darčeková edícia. 28.12.2019
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk