Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Origenes Chalkenteros    
V ontologickej výbave človeka rozlišujem medzi akýmsi mužským princípom (symbolizujúcim rozum) a ženským princípom (symbolizujúcim telo)
O


Zdroj: Filozofia 3, 2017
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk