Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

I-ting    
Jang (mužský princíp) sa vyznačuje vlastnosťami:
kontrakcia
sústredenie
rýchly pohyb
nízke frekvencie
horizontálne či nadol
ťahší
teplejší
jasnejší
suchší
hustejší
menší
tvrdší
póly
živočíchy
mužské pohlavie
telesná práca
čas
chuť slaná, horká
minerálne látky
dlhé varenie
suchšie
žltá, hnedá, červená
plný
deň
spupnosť
rozum
prírodný
kratší
O


Zdroj: Jozef Jonáš : Krížovka života s.161
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk