I-ting

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


I-ting

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

-1100 až -1000

Alebo Kniha premien je najstarší klasický čínsky text. Kniha pojednáva o základných témach čínskej filozofie: náuka o jine a jangu náuka o ôsmich trigramoch náuku o piatich prvkoch. V západných kultúrach sa často redukuje len na vešteckú príručku, pretože v Číne sa Kniha premien používala (a dodnes používa) ako orákulum. Je to však aj ako filozofický a kozmologický systém, ktorý zohráva dôležitú úlohu v taoizme, z ktorého vo veľkej miere vychádzala čínska kultúra.Diela :
predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk