Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

I-ting    
Jin (ženský princíp) sa vyznačuje vlastnosťami:
expanzia
rozptýlenie
pomalý pohyb
vysoké frekvencie
smer nahor
ľahší
chladnejší
temnejší
vlhší
redší
väčší
krehkejší
trópy
rastliny
ženské pohlavie
duševná práca
priestor
chuť ostrá, korenistá, kyslá
tuky
krátke varenie
šťavnaté
fialová, modrá, zelená
dutý
noc
poslušnosť
emócie
umelý
dlhší
O


Zdroj: Jozef Jonáš : Krížovka života s.161
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk