Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Mužnosť to je vysoká hladina testosterónu. Testosterón je najdôležitejší mužský hormón, ktorý vzniká v semenníkoch činnosťou Leydigových buniek.Testosterón pôsobí na primárne a sekundárne pohlavné znaky. Primárne – rast pohlavných orgánov samcov, sekundárne – mužské proporcie, svalstvo, zarastanie, ochlpenie, rast hrtanu, mutácia.
O


Zdroj: wikipedia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk