Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Muž v sebe nesie princíp zasievaného semena - archetyp bojovníka iniciátora, prieskumníka, dobyvateľa. Žena v sebe nesie princíp prijímajúcej pôdy - archetyp matky ochrankyne, tej, ktorá dáva a uchováva život.
O


Zdroj: Daniel Pastirčák : Malá kniha o vzťahoch, 2008 s.40
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk