Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Dnes žijeme v jednej globálnej civilizácii.
O


Zdroj: Václav Havel citovaný v Samuel P. Huntington : Stert civilizací , s.52
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk