Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Civilizácie zahrňujú, bez toho aby boli zahrňované.... Civilizácia je najširšou kultúrnou entitou. Dediny, okresy, etnické skupiny, národy, náboženské skupiny - (sú zoskupeniami nižšej úrovne).... Civlizácia je teda najvyšším kultúrnym zoskupením ľudí. Je to ta najvšeobecnejšia rovina ľudmi zdielanej kultúrnej identity..
O


Zdroj: Samuel P. Huntington - Střet civilizací s.34
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk