Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Na svetovom ekonomickom fóre konajúcom sa vo švajčiarskom Davose sa každoročne schádzajú tisíce obchodníkov, bankárov, vládnych úradníkov, intelektuálov a novinárov z mnohých krajín...spojuje ich viera v individualizmus, trhové hospodárstvo a politickú demokraciu. Rovnaká viera je spoločná všetkým ľuďom zo západnej civilizácie.
O


Zdroj: Samuel P. Huntington : Stert civilizací , s.53
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk