Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Rozdelenie kultúr vo svete je odrazom rozdelenia moci. Obchod síce môže ale tiež nemusí závisieť na politike, avšak kultúra vždy následuje moc..... mocenská expanzia civilizácií prebiehala súčastne s rozkvetom kultúry a často ju využívala k presadzovaniu vlastných hodnôt , zvykov a inštitúcií v iných spoločnostiach.
--------
----


Zdroj: Samuel P. Huntington : Střet civilizací s 96
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk