Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Univerzálna civilizácia sa bez univerzálnej moci nezaobíde.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk