Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Každá civilizácia sa považuje za stred sveta a svoju históriu píše ako ústrednú drámu dejín celého sveta.
O


Zdroj: Samuel P. Huntington : Stert civilizací , s.50
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk