Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Prakticky všetky hlavné civilizácie tohto storočia majú za sebou tisíc rokov existencie alebo sú potomkom nejakej inej starej civilizácie, ako Latinská Amerika.
O


Zdroj: Samuel P. Huntington - Střet civilizací s.36
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk