Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Nemeckí myslitelia 19-teho storočia rozlišovali medzi civilizáciou, do ktorej spadala mechanika, technológia a hmotné faktory, a na druhej strane kultúrou, ktorá označovala hodnoty, ideály a aj vyššie intelektuálne, umelecké a morálne kvality spoločnosti.
O


Zdroj: Samuel P. Huntington - Střet civilizací s.32
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk