Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
S pojmom civilizácia prišli ako prví francúzski myslitelia osemnásteho storočia, ktorí ho chápali ako protiklad pojmu barbarstva. Civilizovaná spoločnosť sa líšila od barbarskej tým, že bola spoločnosťou usadlou, urbanizovanou a veľkou mierou gramotnosti.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
S pojmom civilizácia prišli ako prví francúzski myslitelia osemnásteho storočia, ktorí ho chápali ako protiklad pojmu barbarstva. Civilizovaná spoločnosť sa líšila od barbarskej tým, že bola spoločnosťou usadlou, urbanizovanou a veľkou mierou gramotnosti.
O
O
----

Zdroj: Samuel P. Huntington - Střet civilizací s.32
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk