Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Krv, jazyk, náboženstvo a spôsob života - to boli veci, ktoré Grékov spojovali a odlišovali od Peržanov a iných Negrékov.
O


Zdroj: Samuel P. Huntington - Střet civilizací s.33
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk