Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Civilizácie nie sú identické s rasami. Ľudia rovnakej rasy môžu byť rozdelení i civilizáciou; ľudia rozličných rás môžu byť spojení civilizáciou.
O


Zdroj: Samuel P. Huntington - Střet civilizací s.34
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk