Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Skúmanie otázky, ako myšlienky spúšťajú emócie i ako sa telesné emócie stávajú druhom myšlienok, ktorým hovoríme pocity, poskytuje výnimočný náhľad na vzťah tela a vedomia, čo je zreteľne odlišné vyjadrenie jednotného, bez akýchkoľvek švov prepojeného ľudského organizmu. Toto úsilie však má praktickejšie výsledky. Vysvetlenie neurobiologie pocitov a emócií, ktoré sú s nimi v úzkom vzťahu, pravdepodobne prispeje k účinnému liečeniu niektorých hlavných príčin ľudského trápenia, napríklad depresie, bolesti a závislosti na drogách.
O


Zdroj: DAMASIO, A. R.: Hledání Spinozy: radosť, strast a citový mozek. Prel. F. Koukolík. Praha: Dybbuk 2004, s.17
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk