Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Emócie sú falošné hodnotenia (názory, súdy), ktoré si tvoríme rozumom. Preto sa da na nich pracovať, tým že pracujeme na rozume. Platí to aj pre negatívne a aj pre pozitívne emócie. Z týchto princípov vychádza aj kognitívna psychoterapia. (ad stoicizmus)
O


Zdroj: Immer mit der Ruhe – Was von youtube Sternstunde Philosophie - Stoikern heute zu lernen ist
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk