Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Ale už láska k večným a nekonečným veciam je pre dušu číra radosť a blaženosť, len ona sama je všetkého smútku zbavená.
O

Zdroj: Spinoza - Rozprava o zdokonaľovaní rozumu
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk