Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Ale už láska k večným a nekonečným veciam je pre dušu číra radosť a blaženosť, len ona sama je všetkého smútku zbavená.
O
O
--------

Zdroj: Spinoza - Rozprava o zdokonaľovaní rozumu
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk