Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Šťastie teda nie je nič iného ako spokojnosť ducha, ktorá vzniká z intuitívneho poznania Boha. Ale zdokonalovanie intelektu nie je nič iného, než poznávať Boha, jeho atribúty a jeho konanie, ktoré plynie nutne z jeho prirodzenosti.
--------
----


Zdroj: Spinoza: Etika - Prídavok (s.234)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk