Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Theodor Munz    
Rád by som poznal čo len jedinú špecifickú vlastnosť ducha, neodvodenú z hmoty, no obávam sa, že mi ju nikto neuvedie.
O


Zdroj: Teodor Münz: Ježiš Kristus a poštol Pavol vo filozofii Barucha Spinozu, s.49
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk