Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Sokrates : Šťastnejší je človek, ktorý je za svoje zločiny potrestaný ako ten čo tomu unikne
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Sokrates    
Šťastnejší je človek, ktorý je za svoje zločiny potrestaný ako ten čo tomu unikne
O
O
----

Zdroj: Polus in: Platon - dialóg Gorgias
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk