Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : I ten, kto robí zlo, je štastný ak unikne trestu.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
I ten, kto robí zlo, je štastný ak unikne trestu.
O
O

Zdroj: Polus in: Platon - dialóg Gorgias
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk