Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Marcus Aurelius    
Aj ten, kto sa dožil veľmi vysokého veku, bude po smrti postavený do jedného radu s tým, kto zomrel predčasne.
O


Zdroj: Marcus Aurelius: Myšlienky, 9. kniha
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk