Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Lepšie zostať chudobným, než stať sa luhárom
O


Zdroj: Príslovia 19,22
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk