Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Lepšie je totiž trpieť, ak to bude Božia vôľa, keď robíte dobre, než keď robíte zle.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Biblia    
Lepšie je totiž trpieť, ak to bude Božia vôľa, keď robíte dobre, než keď robíte zle.
O
O

Zdroj: 1List Petra 3,17
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk