Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Jean Jacques Rousseau    
Je iste, že vlastnícke právo je najposvätnejšie zo všetkých občianskych práv a v istom smere ešte dôležitejšie než sloboda samotná.
O


Zdroj: Leško,V., Ješič,M.:Novoveká filozofie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk