Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

John Stuart Mill : Vyššie slasti sú slasti duševné, morálne a estetické a nižšie slasti sú viac zmyslové. Vyšším slastiam by sa mala dávať prednosť pred nižšími slasťami, pretože viac prispievajú k cnosti (schopnosti) človeka. Slasti získané činnosťou sú kvalitnejšie ako slasti získané pasívne.
--------
----


Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill -He defines higher pleasures as mental, moral, and aesthetic pleasures...
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk