Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aurelius Augustinus    
Duch - akási substancia, podieľajúca sa na rozume, spôsobila viesť telo.
O


Zdroj: / Descartes - Medit s.177
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk