Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Swami Prabhupáda    
Duša je menšia než atóm.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Swami Prabhupáda    
Duša je menšia než atóm.
O
O

Zdroj: Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédánta Svámi Prabhupáda:Vedecké poznanie duše, THE BHAKTIVEDANTA BOOK TRUST,2009
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk